Varnostni dogodki

Prepuščanje varnosti naključjem ni odgovorno ravnanje in lahko organizacije vodi v propad. Če ravno ni mogoče predvideti in preprečiti vseh varnosntnih dogodkov pa je mogoče ob nastanku dogodka z ustreznim ukrepanjem blažiti in kasneje odpraviti posledice.  Da pa je tu organizacija lahko uspešna mora imeti izdelane ocene varnostnih tveganj, pripravljenje načrte  za ukrepanje in usposobljeno osebje.

Izdelamo ali/in svetujem pri izdelavi ocene varnostnih tveganj in izdelavi načrtov za obvladovanja varnostnih tveganj, ter usposabljanju osebja. Svetujem in sodelujem pri vzpostavitvi sistema obvladovanja izrednih dokodkov in svetujem, sodelujem pri raziskovanju različnih  varnostnih dogodkov. [več]

Katalog_organizacijska deviantnost_2017

Kontakt