Študija neželenih vedenj

Različna neželena vedenja zaposlenih kot so na primer: (ne)upravičene bolniške odsotnosti, tatvine, sabotaže, slabo delo, namerno zamujanje rokov, nasilno vedenje, lenarjenje, privatiziranje, ipd., organizaciji povzročajo škodo (na primer: reklamacije, poškodbe, odtujitve premoženja, zastoji v proizvodnji, bolniške odsotnosti, tožbe, izgubljenih stroških usposabljanja in izobraževanja, izgube zaradi odhodov izkušenih in usposobljenih zaposlenih, nezgod pri delu, izgubljen delovni čas, manjša učinkovitosti, izguba zaupanja strank, izgube ugleda, stečaj, itd. ). Raziskave organizacijskega vedenja in  organizacijske deviantnosti so pokazale,  da je na primer vzrok tatvine ali sabotaže pogosto v maščevanju organizaciji zaradi nepravičnosti ali zaradi (ne)dejanj nadrejenih, ali na primer, da je vzrok bolniške odsotnosti pogosto v begu iz sovražnega delovnega okolja.

In raziskave so pokazale tudi, da veliko menedžerjev dojema neželena (deviantna) vedenja zaposlenih kot neizogibno, neprijetno situacijo, ki je del posla in ta dejanja tolerirajo. Potem pa se nenadoma  zgodi neizogibno – ko so neželena vedenja neobvladljiva pride do oškodovanj in celo do tragičnih posledic (hude nesreče, eksplozije, požari, hude poškodbe in smrti, umori).

Na osnovi avtorske znanstvene raziskave, ki je bila v letu 2011 prepoznana in nagrajena kot najboljše znanstveno raziskovalno delo s področja kadrovskega menedžmenta,  nadgrajeno z novimi spoznanji raziskav organizacijskega vedenja in deviantnosti, problematiko neželenih vedenj v organizaciji obravnavam na sistematičen in znanstven način. Izdelam študijo dejavnikov tveganja za nastanek neželenih vedenj, v katero so vključena tveganja, za katere je bilo z znanstvenimi raziskavami ugotovljeno, da vplivajo na nastanek neželenih vedenj v organizaciji. Analiziram organizacijske dejavnike (organizacijsko pravičnost, preobremenjenost, pod obremenjenost in dolgčas, norme, spremembe, komunikacijo, značilnosti delovnega okolja, odnosi), osebne dejavnike (čustva, frustracija, socializacija, vrednote, pripadnost, zadovoljstvo, usklajenost družina -delo, motivacija), ekonomske razloge (prosti čas in druge aktivnosti, plača), okolje (sprejetost neželenih vedenj v organizaciji, okolju, socializacija, participacij), vplivi sodelavcev in vodij (agresivno vedenje, sovražno delovno okolje, zaupanje, zadrževanje informacij), vpliv ovir (pripadnosti, zavzetosti, verjetnost odkritja, kaznovanje). Proučim vpliv teh dejavnikov na vedenje zaposlenih, kot je na primer absentizem, namera po odhodu iz organizacije, slabo delo, sabotaže, tatvine, uživanje alkohola, zamujanje na delo, itd. in  izdelam študijo korelacij,  na podlagi katere  podam predloge ukrepov za njihovo obvladovanje in zmanjšanje posledic.

Zakaj bi sploh izdelali študijo? Zdravniki zdravijo bolezen šele, ko postavijo diagnozo. Kaj pa delamo v organizacijah. Sprejemamo ukrepe ne da bi pred tem postavili ustrezno diagnozo.  Z ustrezno diagnozo boste lahko zdravili »bolezen« in ne le odpravljali simptome in s tem zmanjšali tveganje za nastanek neželenih vedenj in varnostnih tveganj v organizaciji.   

Študijo opravim skozi naslednje faze:

  • Posnetek stanja z informativni razgovori na podlagi katerih prilagodim anketne vprašalnike
  • Anketa
  • Analiza (analizira podatkov)
  • Izdelava študije z podrobno predstavitvijo analize in z ugotovitvami po posameznih dejavnikih in predlogi za ukrepanje

Po končni študiji tudi svetujem in sodelujem pri:

  • Izboru operativnih ukrepov
  • Uvedbi ukrepov in
  • Spremljanju delovanje ukrepov

 (Izdelam pa tudi samostojno študijo absentizma in prezentizma [ več ]

Katalog_organizacijska deviantnost_2017

Kontakt