Študija absentizma in prezentizma

»Čeprav je veliko odsotnosti posledica bolezni  pa razpoložljive evidence kažejo, da to ni vedno res« je v svoji razpravi o vzrokih bolniške odsotnosti zapisal Briner (1996). Tako je potrebno vzroke bolniške odsotnosti iskati tudi v  vzrokih, ki niso posledica bolezni ali poškodbe pri delu.

Odsotnost delavca, predvsem tista nenačrtovana, nepričakovana povzroča delodajalcu stroške, zmanjšuje produktivnost, zahteva nadomeščanje odsotnega, povzroča preobremenjenost sodelavcev in slabo klimo, zlasti v primerih, ko gre za zlorabo pravice do bolniške odsotnosti.  In svetujemo vam in pripravimo ukrepe zao  sistemsko obvladovanje absentizma in tudi ukrepe ob zlorabah.

Na osnovi avtorske znanstvene raziskave, ki je bila v letu 2011 prepoznana in nagrajena kot najboljše znanstveno raziskovalno delo s področja kadrovskega menedžmenta,  nadgrajeno z novimi spoznanji raziskav organizacijskega vedenja in deviantnosti, problematiko absentizma in prezentizma v organizaciji obravnavam na sistematičen in inovativen način. Izdelam študijo dejavnikov, ki vplivajo na neupravičeno odsotost in prezentizem, v katero so vključena tveganja, za katere je bilo z znanstvenimi raziskavami ugotovljeno, da vplivajo na ta vedenja v organizaciji. Analiziram organizacijske dejavnike (organizacijsko pravičnost, preobremenjenost, pod obremenjenost in dolgčas, norme, spremembe, komunikacijo, značilnosti delovnega okolja, odnosi), osebne dejavnike (čustva, frustracija, socializacija, vrednote, pripadnost, zadovoljstvo, usklajenost družina -delo, motivacija), ekonomske razloge (prosti čas in druge aktivnosti, plača), okolje (sprejetost neželenih vedenj v organizaciji, okolju, socializacija, participacij), vplivi sodelavcev in vodij (agresivno vedenje, sovražno delovno okolje, zaupanje, zadrževanje informacij), vpliv ovir (pripadnosti, zavzetosti, verjetnost odkritja, kaznovanje).

Zakaj bi sploh izdelali študijo? Zdravniki zdravijo bolezen šele, ko postavijo diagnozo. Kaj pa delamo v organizacijah. Sprejemamo ukrepe ne da bi pred tem postavili ustrezno diagnozo.  Z ustrezno diagnozo boste lahko zdravili »bolezen« in ne le odpravljali simptome in s tem zmanjšali tveganje za nastanek neželenih vedenj in varnostnih tveganj v organizaciji.   

Študijo opravim skozi naslednje faze:

  • Posnetek stanja z informativni razgovori na podlagi katerih prilagodim anketne vprašalnike
  • Anketa
  • Analiza (analizira podatkov)
  • Izdelava študije z podrobno predstavitvijo analize in z ugotovitvami po posameznih dejavnikih in predlogi za ukrepanje

Po končni študiji tudi svetujem in sodelujem pri:

  • Izboru operativnih ukrepov
  • Uvedbi ukrepov in
  • Spremljanju delovanje ukrepov

(V študiji dejavnikov tveganja za nastanek neželenih vedenj v organizaciji sta vprašanje absentizma in prezentizma vključena [več ]

Katalog_bolniške odsotnosti_2017

 

Kontakt