Storitve

Nudim strokovne, vrhunske in zanesljive storitve na področju korporativne varnosti [več]:

  • Osnovno varnostno svetovanje
  • Izdelava varnostnega elaborata in načrtov varovanja
  • Diagnostika korporativne varnosti
  • Izdelava študije organizacijske deviantnosti
  • Izdelava celovitih sistemov korporativne varnosti
  • Raziskava varnostnih incidentov
  • Izdelava študije bolniške odsotnosti
  • Izdelava organizacijskih predpisov s področja varnosti
  • Izdelava organizacijskih predpisov s področja kadrov

Moje reference so vrhunsko in idenstveno znanje s podorčij varnosti,  menedžmenta in organizacijske deviantnsoti, ter skoraj tri desetletja delovnih izkušenj na varnostnem področju, kadrovskem področju in z vodenjem, tako v javnem sektorju, kot zasebnem sektorju v enem največjih proizvodnih podjetji v Sloveniji.

Katalog_d5er_storitve_2017

 

Kontakt