Korporativno varnostne študije

Varnostni dogodki, ki so pretresli Slovenijo in Evropo v preteklih dneh in  mesecih  opozarjajo, da je k vprašanjem s področja varnosti potrebno pristopiti celovito in  brez odlašanja. Tako za organizacije postaja vse pomembneje, da imajo ustrezno in učinkovito urejeno področje korporativne varnosti in da se na varnostne grožnje in dejanja tudi ustrezno odzovejo. Z ustreznim sistemom korporativne varnosti se vpliva na morebitnega storilca s tem, da se mu oteži izvršitev nameravanega dejanja in se ga tako odvrne od dejanja.  Za to pa je potrebno, da sistemi niso le postavljeni, temveč, da sistemi tudi delujejo. Nedelujoči sistemi ustvarjajo lažen občutek varnosti, prepričanje, da je za varnost ustrezno poskrbljeno, kar pa bo izkušen storilec prepoznal in tudi izkoristil, ne da bi se dejanje ali njega odkrilo.

Poleg zunanjih dejavnikov pa varnost in poslovanje ograizacije ogrožajo tudi notranji dejavniki.

Različna neželena vedenja zaposlenih kot so na primer: (ne)upravičene bolniške odsotnosti, tatvine, sabotaže, slabo delo, namerno zamujanje rokov, nasilno vedenje, lenarjenje, privatiziranje, ipd., organizaciji povzročajo škodo, ki se kažejo na primer kot: reklamacije, uničenja lastnine in premoženja, odtujitve premoženja, zastojih v proizvodnji, povečanih bolniških  odsotnostih, izgubljenih stroških usposabljanja in izobraževanja, v odhodih ključnih kadrov, izkušenih in usposobljenih zaposlenih, nezgod pri delu, izgubljenem delovnem  času, manjši učinkovitosti, izguba zaupanja strank in izgubah strank, izgubah ugleda, stečaj, itd. Raziskave organizacijskega vedenja in organizacijske deviantnosti so pokazale,  da je na primer vzrok tatvine ali sabotaže pogosto v maščevanju organizaciji zaradi nepravičnosti ali zaradi (ne)dejanj nadrejenih, ali na primer, da je vzrok bolniške odsotnosti pogosto v begu iz sovražnega delovnega okolja.

Veliko menedžerjev dojema neželena (deviantna) vedenja zaposlenih kot neizogibno, neprijetno situacijo, ki je del posla in ta dejanja tolerirajo. Potem pa se nenadoma  zgodi neizogibno – ko so neželena vedenja neobvladljiva pride do oškodovanj in celo do tragičnih posledic (hude nesreče, eksplozije, požari, hude poškodbe in smrti, umori).

Na osnovi poglobljenih znanj s področja varnosti, menedžmenta, organizacijske deviantnosti in dolgoletnih izkušenj področju korporativne varnosti in vodenja, izdelam:

  • Študijo dejavnikov tveganja za nastanek neželenih vedenj v organizaciji [več]
  • Študijo absentizma in prezentizma [več]
  • Analizo korporativne varnosti [več]

Katalog_korporativna varnost_2017

Kontakt