Analiza korporativne varnosti

Uporabnik varnostnih storitve se pogosto zadovolji s tem, da najame varnostno službo ali postavi interno varovanje in pričakuje, da se bo stanje na področju varnosti izboljšalo. Pa se pogosto ne! Zakaj?  Vprašajte se, kdo usmerja in nadzira delo varnostnega osebja? Usmerjajo in nadzirajo sami sebe!

Svetujem vam in uredim, da boste dobili varnostno storitev, ki jo plačujte. Opravim analizo stanja korporativne varnosti, ki zajema spodaj navedena področja in podam konkretne predloge ukrepov za izboljšanje stanja varnosti in postavitve sistema korporativne varnosti.

Področja, ki se preverijo z diagnostiko varnostnih tveganj:

 • sistemi fizičnega in tehničnega varovanja,
 • organizacijski predpisi,
 • obvladovanje neželenega vedenja zaposlenih,
 • preventivni ukrepi na področju zunanjih varnostnih ogrožanj,
 • obvladovanje varnostnih tveganj na področju nabave, logistike, skladiščenja in prodaje,
 • preprečevanje notranjih zlorab, prevar, tatvin,
 • obvladovanje izrednih dogodkov tatvine, vlomi, škodni primeri in postopki ravnanja ob izredni dogodki, naravnih in drugih nesrečah
 • varovanje informacij.

Izdelam in svetujem pri izdelavi ocene varnostnih tveganj in izdelavi načrtov za obvladovanja varnostnih tveganj, ki so temelj za obvladovanje različnih varnostnih tveganj v organizaciji in brez tega temelja ni moč postaviti sodobnega sistema korporativne varnosti.

Svetujem in izdelam organizacijske akte s katerimi ustrezno uredite področje korporativne varnosti, vzpostavite varovanje območja organizacije, red na območju organizacije, določite pravila vstopa in izstopa iz območja, zagotovite zakonitost izvajanja video nadzornega sistema in druge ukrepe, s katerimi bistveno izboljšate varnost v organizaciji.

Izdelam organizacijske predpise in akte:

 • Hišni red v organizaciji
 • Pravilnike s področja obvladovanju vedenj zaposlenih in ukrepanje ob sumu zlorabe ( alkohol, droge, mobbing)
 • Etični kodeks,
 • Varovanje poslovnih informacij
 • Načrt varovanja in izvedbene akte
 • in druge.

Katalog_korporativna varnost_2017

kontakt